Beheer

Vastgoedmanagement & -beheer

Met het vastgoedmanagement & -beheer van Makelaar Credo heeft u geen zorgen meer met betrekking tot uw vastgoedportefeuille. Wij verzorgen namelijk zowel het technische als het administratieve beheer van uw commercieel onroerend goed, uiteraard in overleg met u. We lossen dagelijkse problemen op en stellen ons als doel een voor u zo goed mogelijk rendement te genereren. Op de korte én op de lange termijn. Makelaar Credo biedt hiermee een prima garantie voor vastgoed zonder zorgen. Hiermee hebben we reeds jarenlang het vertrouwen van enkele grote particuliere beleggers om hun commercieel onroerend goed professioneel te beheren

 

VvE beheer 

Volledig VvE beheer voor elke Vereniging van Eigenaren zonder extra kosten.

 Wij bieden twee (volledige) pakketten; administratief beheer en

technisch beheer. Alle diensten die wij voor de VvE verzorgen zijn bij de prijs inbegrepen. Wij berekenen nooit extra kosten. Zo weet de VvE precies waar zij aan toe is.

 

Administratief beheer

1-5    appartementen:   € 155,00 per appartement per jaar                               

6-10 appartementen:   € 125,00 per appartement per jaar

11-15 appartementen:  €  95,00 per appartement per jaar

> 15 appartementen:  op aanvraag

 

Administratieve VvE diensten

Iedere VvE is verplicht een administratie bij te houden. Inxxx Vastgoed kan o.a. de volgende administratieve VvE diensten voor u uitvoeren:

Het verzorgen van de correspondentie van de VvE

-          Het (digitaal) archiveren van de administratie en overige dossier

-          Het maken en bijhouden van een eigenarenregister

-          Het verzorgen van de volledige administratie

-          Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de VvE bijdragen.

-          Het openen en beheren van de bankrekening en/of spaarrekening op naam van de VvE

-          De kascommissie in de gelegenheid stellen de jaarstukken te controleren

-          Het opstellen van de jaarrekening

-          Het opstellen van een conceptbegroting met de daaruit vloeiende VvE bijdragen

-          Het organiseren, uitnodigen en bijwonen van een algemene ledenvergadering en het maken van de notulen

-          Het zorgdragen voor het voldoende verzekeren en/of verzekerd houden van het pand

-          Het toezien op naleving van het splitsingsreglement

 

Administratief en technisch beheer

1-5 appartementen:  € 225,00 per appartement per jaar                               

6-10 appartementen:  € 190,00 per appartement per jaar

11-15 appartementen: € 155,00 per appartement per ja

> 15 appartementen: op aanvraag

 

Technische VvE diensten

Het technische beheer is van groot belang om het gebouw in goede staat te houden. Op deze manier behoudt of vergroot het gebouw zijn waarde. Onder technisch beheer verstaan wij de volgende VvE diensten:

 

Het afhandelen van het dagelijks (klachten-) onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en installaties van het pand

-          Het namens de VvE afsluiten van onderhoudsovereenkomsten

-          Het adviseren bij onderhoudswerkzaamheden

-          Het aanvragen van offertes en het beoordelen hiervan op hoofdlijnen

-          De behandeling en het opdragen van onderhoudswerkzaamheden

-          Het periodiek controleren van de onderhoudswerkzaamheden

-          Wanneer de VvE beschikt over een MJOP zullen wij op basis van dit rapport onderhoudswerkzaamheden agenderen en een meerjarenbegroting opstellen

-          Het behandelen van alle assurantiezaken met inbegrip van schadeafwikkelingen

-          Het buiten kantoortijden bereikbaar zijn voor dringende storingen en spoedeisende meldingen 
(24-uurservice)

 

afspraak maken